Matkat

Fra-Mare, Haapsalu

Tule mukaan Haapsalun Fra-Mareen 15.10 - 22.10

Saat lisätietoja varapuheenjohtaja Sinikka Hutrilta, 040 592 6764 tai varapuheenjohtaja@rinva.fi